verkoopproces

INTAKE

Samen met u bepalen we of ARCHITECTUURMAKELAAR de juist makelaar voor u is. Met andere woorden: is uw woning architectuur?

VRAAGPRIJS BEPALEN

Het bepalen van de juiste prijs voor uw woning is belangrijk. Daarom komen we bij u thuis om de woning te inspecteren. Wij letten dan op de architectonische meerwaarde, de ligging en de technische staat van uw woning. Ook willen we financiële zaken als servicekosten, gemeentelijke belastingen of erfpacht van u weten. Belangrijk ook is de informatie over eventuele gebreken. Ook krijgt u meer informatie over het verplichte energielabel. Op basis van al deze informatie krijgt u een uitstekend advies over een realistische vraagprijs.

informatie verzamelen

Allereerst bekijken we of er al achtergrondinformatie is: welke architect heeft uw huis ontworpen? Is er al eerder in (vak)tijdschriften of boeken over gepubliceerd? Zijn er bouwtekeningen of andere informatie in de lokale archieven te vinden? Mocht de architect nog leven, dan houden we zo nodig ook een interview teneinde meer achtergrondinformatie te vergaren. Tot slot proberen we de woning in een context van het totale oeuvre van de architect te plaatsen: welk interessant werk heeft hij nog meer ontworpen?

ARCHITECTUURFOTO’S

Een gespecialiseerde architectuurfotograaf zal foto’s maken. Een goede architectuurfotograaf onderscheid zich door in de huid van de architect te kruipen: met welk idee zijn welke ontwerpbeslissingen genomen en hoe kunnen die zo mooi mogelijk in beeld worden gebracht. Hij houdt hierbij rekening met de weercondities en het moment van de dag (stand van de zon)

HET PUBLICITEITSPLAN OPSTELLEN

Afhankelijk van uw wensen en budget stellen we een uitgekiend publiciteitsplan op, waarbij kan worden geadverteerd in diverse media. Vergeet daarbij ook de inzet van sociale media niet. Uw woning wordt ook aangemeld in de NVM-database voor woonobjecten. Hierdoor worden automatisch alle NVM-makelaars op de hoogte gesteld van uw aanbod. Uw woning wordt ook uitgebreid op funda.nl geplaatst. Tot slot wordt er uiteraard een full-color brochure voorzien van foto’s, bouwkundige tekeningen, wervende teksten opgemaakt.

DE WONING VERKOOPGEREED MAKEN

Wij geven tips hoe u uw woning zelf het beste kunt presenteren. Denk aan het verhelpen van kleine gebreken en het netjes maken van de tuin. Daarnaast bieden wij diensten op het gebied van styling, inrichting,  digitale visualisatie en optionele bouwkundige aanpassingen aan.

BEZICHTIGING

Wij coördineren en begeleiden de bezichtigingen. In overleg met u en de kandidaat-kopers, stellen we een tijdstip vast. Per keer overleggen we of u daar zelf bij aanwezig dient te zijn. De bezichtiging biedt ons een goede gelegenheid te achterhalen waarom de kandidaat-koper geïnteresseerd is in juist uw woning en waar aanvullende vragen liggen. Met deze informatie bepalen we de vervolgstrategie. Uiteraard brengen we na de bezichtiging altijd verslag aan u uit over het resultaat.

DE ONDERHANDELINGEN

We stellen samen met u vooraf vast welke biedingstactiek u het best kunt volgen. Vaak gaat een bod van een koper gepaard met zogenaamde ontbindende voorwaarden. Op basis hiervan kan de koopovereenkomst worden ontbonden. Naast deze voorwaarden maakt u met de koper ook afspraken over de datum van levering en de zaken die achterblijven in het huis.

DE ONDERTEKENING VAN DE KOOPAKTE

Wanneer er overeenstemming bereikt is over de prijs, wordt de koopovereenkomst opgesteld. Hierin worden de gemaakte afspraken schriftelijk bevestigd. De koper ontvangt een afschrift van de akte. Vanaf dat moment heeft hij nog drie dagen wettelijke bedenktijd, waarin hij alsnog van de aankoop kan afzien. Eveneens kan het koopcontract nog ontbonden worden op basis van de ontbindende voorwaarden die erin staan.

NAAR DE NOTARIS

De ondertekende koopakte en alle relevante stukken gaan samen met een kopie van uw rijbewijs of identiteitsbewijs naar de notaris. Zodra de notaris de koopakte heeft ontvangen, stelt hij een datum en een tijdstip vast voor het ondertekenen van de akte van levering. Een aantal dagen voor de levering krijgt u van de notaris een concept van de leveringsakte en een nota van afrekening.

Wij controleren altijd samen met u of de gegevens kloppen. Houd er rekening mee dat de koper het recht heeft vóór levering uw woning te inspecteren om te zien of alles in de afgesproken staat wordt achtergelaten. Op de dag van levering gaat u ons naar de notaris. U bent officieel geen eigenaar meer van de woning wanneer u de akte van levering bij de notaris hebt ondertekend en deze is ingeschreven bij het Kadaster.

Op het tijdstip dat daarvoor is vastgesteld in de leveringsakte, betaalt de koper de koopsom en, als dat van toepassing is, de prijs voor de roerende zaken die u achterlaat. De notaris zorgt voor de afrekening van de zakelijke lasten zoals de onroerendezaakbelasting en de waterschapslasten.

Daarnaast regelt hij de aflossing van de eventuele lopende hypotheek op uw huis en de betaling van de rekening aan ons. Het saldo dat overblijft, maakt de notaris over op uw rekening. U ontvangt dit nadat de akte is ingeschreven in het Kadaster. Dit is meestal één werkdag na de levering.

AFTER SALES ADVIEZEN

Bij het verkoopgereed maken van de woning is er wellicht al een handreiking gedaan m.b.t. de mogelijkheden om de woning aan te passen. We kunnen de kopende partij in deze fase verder voorzien van bouwkundig en architectonisch advies.